Bulunduğu Kütüphane/ler [1]
Tür [1]
Yayınlayan [1]
Şekil [1]
Süre [1]
Süreli / Yıl [1]
Süreli / Sayı [3]
Süreli Sayı
13012487

Güncel gastroenteroloji

2008
Süreli / Yıl2008
Süreli / TarihMart
Süreli / Sayı1
Süreli / Cilt12
Süreli Sayı
13012487

Güncel gastroenteroloji

2008
Süreli / Yıl2008
Süreli / TarihAralık
Süreli / Sayı3
Süreli / Cilt12
Süreli Sayı
13012487

Güncel gastroenteroloji

2008
Süreli / Yıl2008
Süreli / TarihHaziran
Süreli / Sayı2
Süreli / Cilt12