Süreli Sayı
21483701

Kazancı hukuk araştırmaları dergisi

2014
Süreli / Yıl2014
Süreli / TarihHaziran
Süreli / Sayı3
Süreli Sayı
21483760

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Fakültesi dergisi

2014
Süreli / Yıl2014
Süreli / Sayı3
Süreli / Cilt1
Süreli Sayı
21473153

FSM ilmi araştırmalar insan ve toplum bilimleri dergisi

2014
Süreli / Yıl2014
Süreli / TarihBahar
Süreli / Sayı3
Süreli Sayı
Süreli Sayı
21484910

Pediatric heart journal

2014
Süreli / Yıl2014
Süreli / TarihEylül
Süreli / Sayı3
Süreli / Cilt1
Süreli Sayı
21465959

Yükseköğretim ve bilim dergisi = Journal of higher education and science

2014
Süreli / Yıl2014
Süreli / TarihAralık
Süreli / Sayı3
Süreli / Cilt4
Süreli Sayı
Süreli Sayı
1302552X

Rekabet dergisi = Competition journal

2014
Süreli / Yıl2014
Süreli / TarihTemmuz
Süreli / Sayı3
Süreli / Cilt15
Süreli Sayı
Süreli Sayı
21481245

Çalışma dünyası dergisi : ÇSGB

2014
Süreli / Yıl2014
Süreli / TarihEylül-Aralık
Süreli / Sayı3
Süreli / Cilt2
Süreli Sayı
10131388

Verimlilik dergisi

2014
Süreli / Yıl2014
Süreli / Sayı3
Süreli Sayı
13014048

Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi = Sakarya University journal of science

2014
Süreli / Yıl2014
Süreli / TarihAralık
Süreli / Sayı3
Süreli / Cilt18