Bulunduğu Kütüphane/ler [1]
Dil [1]
Tür [1]
Yayınlayan [1]
Şekil [1]
Ortam [1]
Süre [1]
Süreli / Sayı [1]
Süreli / Cilt [1]
Süreli Sayı
13028723

Anadolu kardiyoloji dergisi = The Anatolian journal of cardiology

2007
Süreli / Yıl2007
Süreli / TarihAralık
Süreli / Sayı4
Süreli / Cilt7