Bulunduğu Kütüphane/ler [1]
Alt Biçim [1]
Dil [1]
Tür [1]
Yayınlayan [1]
Şekil [1]
Ortam [1]
Süre [1]
Süreli Sayı [Dergi]
21495890

İstanbul Aydın Üniversitesi [Hukuk Fakültesi Dergisi]

4(2019)
Süreli / Yıl4(2019)
Süreli / TarihAralık
Süreli / Sayı2