Alt Biçim [1]
Dil [1]
Tür [1]
Yayınlayan [1]
Şekil [1]
Ortam [1]
Süreli / Sayı [1]
Süreli Sayı [Dergi]
21495890

İstanbul Aydın Üniversitesi [Hukuk Fakültesi Dergisi]

5(2019)
Süreli / Yıl5(2019)
Süreli / TarihHaziran
Süreli / Sayı1