Bulunduğu Kütüphane/ler [1]
Dil [1]
Yayınlayan [1]
Şekil [1]
Ortam [1]
Süre [1]
Süreli / Yıl [1]
Süreli Sayı
13012487

Güncel gastroenteroloji

1999
Süreli / Yıl1999
Süreli / TarihHaziran
Süreli / Sayı2
Süreli / Cilt3